IT-service med gedigen kompetens, kontinuerligt hög ambitionsnivå och blixtsnabb återkoppling.


 

Om vår organisation

Vi är en komplett tjänsteleverantör för den moderna organisationens samlade teknikbehov. Teknisk infrastruktur utgör idag ryggraden i de flesta organisationers affärsverksamheter där opålitliga och/eller föråldrade system påverkar negativt vilket utgör en onödig riskexponering både för organisationen samt dess kunder. Vi erbjuder gedigen skräddarsydd kompetens, vilken kostnadseffektivt tillgodoser den individuella organisationens behov och önskemål, så väl lokalt som globalt.

 

Målsättning – Alltid med er verksamhets bästa i fokus

Vi arbetar ständigt till att alltid vara det självklara valet när det gäller våra affärsområden. Detta uppnår vi med snabba, flexibla och kreativa medarbetare, en hög kunskaps- ambitionsnivå i samverkan med en flexibilitet och blixtsnabb återkoppling i varje stund i varje moment.

 

”BÄST I TEST”
Begreppet har präglats av våra mycket kompetenta kunder samt samarbetspartners vilket väl belyser vår position.

GODDATA.se - Bäst i test!

 

Raka och tydliga åtgärder i alla lägen

Våra kunder ger oss kontinuerligt mycket gott betyg vilket vi värderar mycket högt, denna kundnöjdhet sporrar oss till att ständigt utvecklas till att alltid levererar än bättre tjänster och produkter under snabbast möjliga tidsram. Hos oss gäller alltid transparenta underlag utan ”snårigheter” och obehagliga överraskningar.

–  Kontakta oss redan i dag så berätta vi gärna hur vi kan hjälpa även er till en mycket god investering: CUSTOMERCARE@GODDATA.SE

 

Tydliga åtgärder i alla lägen

Vi tillhandahåller alltid ett genuint helhetskoncept med hög kompetens och ambitionsnivå, allt väl paketerat med en rak prissättning utan snåriga avtal eller andra dolda avgifter.

 

Serviceavtal vilka präglas av snabbhet och kompetens

Vi hanterar er totala IT-miljö vilken integreras till ett effektivt verktyg för ökad lönsamhet. Ni lär känna en personlig tekniker med ansvar för er personal och totala organisation, en tekniker som väl känner er teknik och förstår era behov och önskemål. Vår personliga kundservice i samverkan med korrekta snabba och inte minst kostnadseffektiva åtgärder är en del av förklaringen till vår exceptionella kundnöjdhet, vilket har givit form för uttrycket ”BÄST I TEST”.

 

100 % investering!
Nu kan ni äntligen fokusera till 100 % på er kärnverksamhet för att driva affärsidén till att bli den succé den förtjänar att bli.

 

 

GODDATA– Integritetspolicy

Din personliga integritet respekteras och dina personuppgifter behandlas korrekt i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR ¹ (se nedan).  Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av GODDATA används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter hos GODDATA sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen GDPR.

Ta del av vår integritetspolicy

 

 

Privatkund

Ni kan som privatperson tryggt och säkert ta del av samtliga tjänster.
Kontakta oss redan idag så berättar vi mer.

 

 

Hjärtligt välkommen som kund!

GODDATA.se
/Personalen

 

Jourtelefon: +46 (0)70-767 22 44
CUSTOMERCARE@GODDATA.SE

 

¹ Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).